BEDRIJFSDEUREN: brandvertragende voorzieningen
Brandwerend rolluik
Een brandwerend rolluik biedt de oplossing voor uiteenlopende situaties. Het kan onder meer worden toegepast op locaties met brandgevaarlijke en milieubedreigende stoffen, bij explosiegevaarlijke omstandigheden of ter voorkoming van insluitingsgevaar.

Het brandwerkend rolluik is TNO-getest en gecertificeerd volgens de laatste NEN-norm. De brandwerendheid bedraagt 147 minuten en daarmee biedt het rolluik een betrouwbare oplossing. Bovendien voldoet hij aan de laatste verscherpte eisen ten aanzien van brandwerendheid, zoals opgenomen in het nieuwe bouwbesluit.

Het pantser bestaat uit dubbelwandige, verzinkt stalen lamellen van 23 mm dik. Het pantser wordt bij het open- en sluiten door twee geleiders gevoerd. Deze geleiders bestaan uit een speciaal voor dit doel ontworpen verzinkt stalen geleidingsprofiel en hoekprofiel. In elke geleider zijn twee zwelstrips aangebracht, aan de kopse kant gemonteerd in een zogenaamd omegaprofiel. Alle stalen delen zijn verzinkt.

Firescreen
Brandwerende doeken bieden de oplossing in situaties warbij de bovenruimte de sleutel is. Locaties als parkeergarages, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en winkelcentra zijn hiervoor uitermate geschikt. Het doek is getest volgens de nieuwe Europese NEN-normen. De brandwerendheid van een firescreen bedraagt tussen de 30 en 120 minuten. Bovendien voldoen ze aan het bouwbesluit. De firescreens zijn leverbaar tot een breedte van ongeveer 11 meter.

Het doek is van onbrandbaar materiaal met daarin verwerkte baleinen zodat het door bij overdruk in de geleiding blijft zitten. De kleur van het doek is standaard grijs. Bij het open / sluiten wordt het doek door twee speciale geleidingen gevoerd. Deze geleiders zijn voorzien van zwelmateriaal.

De bediening is mogelijk door middel van een sleutelschakelaar. Maar dit kan ook door middel van een rookmelders en aansluitunits voor een brandmeldinstallatie.
Het firescreen is voorzien van een 230 Volt buismotor die bij brandmelding automatisch sluit.
Voor meer informatie:
J.M. Garage- & Bedrijfsdeuren
H. Kamerlingh Onnesweg 24
2408 AW Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 - 500 605
E-mail info@jm-deuren.nl